Geschiedenis

In december 1977 is de vereniging opgericht door de bekende Nijmeegse musicus, componist en arrangeur Willy Hautvast. Tot en met het 40-jarig jubileum van de vereniging in november 2017 is hij ook de dirigent geweest. Dit orkest was het eerste seniorenorkest in Nederland. Het orkest bestaat uit veelal gepensioneerde blazers en slagwerkers variërend in leeftijd van 55 tot 85 jaar.

Bestuur

De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur, bestaande uit:

Mevr. Trees Siero, voorzitter – voorzitter@nijmeegsseniorenorkest.nl – tel. 024 – 355 4130;

Mevr. Elly Tamboer, secretaris – secretaris@nijmeegsseniorenorkest.nl – tel. 0488 – 452 880;

Dhr. René Renckens, penningmeester – penningmeester@nijmeegsseniorenorkest.nl – tel. 0481 – 376 780;

Dhr. Leen Blok, coördinator optredens – optredens@nijmeegsseniorenorkest.nl – tel. 0485 – 479 882;

Dhr. Pieter van Houten, algemeen bestuurslid – pietervanhouten2@gmail.com – tel. 06 – 3405 4780.

Volg ons ook op Facebook!

Geldelijke OnderSteuner

Remarkàble Talenkursussen (Internet): Frans & Brits-Engels, Nederlands & Duits. Tel: 00-31-(0)6 30 36 53 68 (voicemail, sms & Whatsapp). Linkedln & Facebook. 

Kamer van Koophandel

De vereniging staat ingeschreven in het Verenigingsregister onder nummer 61846600.

Bankrekening

De financiën van de vereniging lopen via de ING Bank onder rekeningnummer NL71 INGB 0006 9342 42.

Federatie

De vereniging is lid van de Muziekbond Gelderland – Flevoland (MBGF) en als zodanig aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie
(KNMO). Tevens is de vereniging aangesloten bij de Nijmeegse Federatie van Muziekverenigingen (NFM).

Contributie

In de Algemene Ledenvergadering van 2022 is de contributie vastgesteld op € 70,00 per kalenderjaar.