Het Nijmeegs Senioren Orkest, NSO, is opgericht in december 1977 door Willy Hautvast. Het orkest bestaat uit ca. 55 gepensioneerde muzikanten en was het eerste harmonie-orkest van dien aard in Nederland….

Voor de ouder wordende muzikanten biedt het seniorenorkest de mogelijkheid om tot op zelfs hoge leeftijd met plezier in orkestraal verband te blijven musiceren. Er zijn momenteel meerdere muzikanten met een leeftijd van boven de 80 jaar actief. Als vuistregel geldt een minimum leeftijd van 55+, maar deze leeftijdsgrens wordt met souplesse gehanteerd.

Alleen al de vaste repetities ademen een gemoedelijke sfeer, want wat is er nu leuker dan met elkaar gezellig muziek te maken? Uiteraard worden er ook geregeld concerten gegeven, met een repertoire, herkenbaar voor een breed publiek. Overal waar het orkest optreedt is het NSO steeds een welkome gast.

‘Gezellig’ betekent hier overigens niet, dat er geen eisen aan de muzikale kwaliteit van de optredens van het NSO worden gesteld. Natuurlijk wel. Het orkest staat onder de inspirerende leiding van dirigent Rudy Böhmer, die borg staat voor een goed muzikaal peil en een ontspannen sfeer tijdens de repetities.

Het Nijmeegs Senioren Orkest treedt regelmatig op in bejaardenhuizen en andere zorgcentra, maar verzorgt ook sfeervolle kerstconcerten en schroomt er ook niet voor om een prachtig optreden op locaties als “de Vereeniging” in Nijmegen te verzorgen.

De repetities vinden wekelijks plaats in de Schakel Archimedesstraat 9, 6533 MA Nijmegen op de woensdagochtend van 10:30 – 12:30 uur.

Belangstelling? Kom dan eens luisteren naar een concert of bezoek een repetitie.